Vijesti


VIJEST studeni 2020.

Nakon održane redovne Skupštine Udruge imenovani predstavnici Udruge održali su dogovorene sastanke sa Gradonačelnikom Novalje, gosp. Antom Dabom, te Načelnikom Kolana, gosp. Marinom Pernjakom. Sadržaj tih sastanaka opisali smo ukratko u popratnom pismu koje smo uputili vlasnicima apartmana u Gajcu uz uplatnice za članarinu za 2020. godinu, napominjujući da se uplatom članarine postaje članom Udruge vlasnika Gajac.


Pismo članovima možete vidjeti u prilogu.
Prilog: Pismo članovima (PDF, 2.6 MB)


VIJEST listopad 2020.

U Gajcu smo 25.srpnja 2020. godine održali skupštinu Udruge u posebnim okolnostima zbog pandemije virusa Covid19. Prema našem Statutu ova skupština je trebala biti izborna, što zbog općepoznatih okolnosti nismo mogli provesti, nego smo donijeli zaključak da će članovi Uprave nastaviti rad do slijedeće godine kada ćemo morati izabrati novu Upravu i druga tijela Udruge.


Zapisnik sa Skupštine te kratko Izvješće za skupštinu kao i izvješće Nadzornog odbora možete vidjeti u prilogu.
Prilog: Izvješće Uprave 2020. (PDF, 2.6 MB)


Prilog: Izvješće Nadzornog odbora (PDF, 0.1 MB)


Prilog: Zapisnik sa Skupštine 2020. (PDF, 10.2 MB)


VIJEST od 30.09.2019.

Poštovani Gajčani,

prilikom slanja uplatnica za uplatu članarine za 2019. godine dogodila nam se pogreška. Naime, Banka nam je početkom godine promijenila broj računa, a u uplatnicama, koje smo vam poslali, po inerciji naveden je stari broj računa, tako da su oni koji su htjeli uplatiti članarinu dobili obavijest da je taj račun zatvoren.


Kako nismo mogli preko Banke ispraviti pogrešku, moramo vam dostaviti ponovno uplatnice za članarinu za 2019. godinu sa ispravnim brojem računa koji Udruga ima kod PRIVREDNE BANKE ZAGREB: HR6623400091110985049.


Molimo vas, nemojte se ljutiti, nego pomognite da nam se ova pogreška ne odrazi na broj članova Udruge. Od srca pozdrav i blagoslov! Uprava Udruge


VIJEST od 8.07.2019.

Godišnja skupština Udruge vlasnika Gajac održati će se u subotu 27.07. 2019.g. na na trgu Kasete A -11 u 19. sati. Pozivaju se članovi Udruge i oni koji to žele postati da se odazovu ovom pozivu na skupštinu. Dnevni red je na pozivu u prilogu.Prilog: Poziv na skupštinu (PDF, 0.1 MB)

VIJEST od 8.07.2019.

I ove godine ćemo radosno proslaviti Dan Gajca 22.srpnja. Prijave i natjecanja započet će 20. srpnja, a završit ćemo podjelom medalja i slavljem na glavnom trgu na kojem će nas zabavljati klapa „Duo Kumpanji“. Dođite i sudjelujte! Raspored natjecanja pogledajte pod DAN GAJCA.VIJEST od 8. 07. 2019.

Uprava Udruge je u pismu članovima Udruge, prilikom slanja uplatnica za članarinu za 2019. godinu, podnijela kratko izvješće o radu. Svim Gajčanima želimo ugodan i lijep odmor u našem „domu za odmor“. Pismo možete vidjeti u prilogu.Prilog: Pismo članovima (PDF, 0.1 MB)


VIJEST OD 30.06.2019.

Predstavnici Udruge održali su u Kolanu 11.09.2018. i 27.09.2018. sastanke sa Načelnikom Općine Kolan na kojima se razgovaralo o zajedničkoj suradnji Udruge Gajac i Općine Kolan u ostvarenju ciljeva i djelatnosti Udruge. Sačinjene su promemorije sa tih sastanaka koje možete vidjeti pod AKTIVNOSTI UDRUGE.

.

Vijest 12.07.2018.

I ove godine ćemo radosno proslaviti Dan Gajca 22. srpnja. Prijave i natjecanja započet će 20. srpnja, a završit ćemo podjelom medalja i slavljem na glavnom trgu na kojem će nas zabavljati klapa „Duo Kumpanji“. Dođite i sudjelujte! Raspored natjecanja pogledajte pod DAN GAJCA.

Vijest 12.07.2018.

Redovna godišnja skupština Udruge vlasnika Gajac održati će se u subotu 28.07.2018. godine, u 19 sati na trgu Kasete A -11. Pozivaju se članovi Udruge i oni koji to žele postati da se odazovu radu sjednice. Dnevni red je na pozivu u prilogu.

Prilog: Poziv na skupštinu (PDF, 0.3 MB)


Vijest 12.07.2018.

Na pisane primjedbe koje je Udruga uputila Gradu Novalji na Prijedlog II Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novalje Udruga nije dobila pisani odgovor, nego je na stranicama Grada Novalje – pod „Prostorno planiranje“ - objavljeno Izvješće javne rasprave. Iz Izvješća je vidljivo da su sve primjedbe odbijene, sa kratkim obrazloženjem da se Prostorni plan mijenja prema zahtjevu Grada Novalje. Naravno, razočarani smo takvim odgovorom i postupanjem prema Gajčanima koji su svoj stav izrazili potpisima na Peticiji u ljeto 2017. godine. Skenirani dio Izvješća javne rasprave koji sadrži odgovor na primjedbe Udruge možete vidjeti u prilogu.

Prilog (PDF, 1 MB)


Vijest 05.04.2018.

U Novalji je 21. ožujka 2018. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici održano javno izlaganje PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE. Javnom izlaganju nazočili su predstavnici Uprave Udruge i tri zainteresirana vlasnika apartmana u Gajcu. Tom prilikom Predsjednica se osvrnula na izmjene važećeg Plana koje se tiču Gajca.
Nakon toga Udruga je u zadanom roku uputila pisane primjedbe Gradu Novalji, Upravnom odjelu za poslove samouprave i uprave, Odsjeku za prostorno uređenje i komunalni sustav, te Gradonačelniku Grada Novalje. Tekst primjedbi možete vidjeti u prilogu.

Dio javnog izlaganja Predsjednice snimljen je i snimku možete preuzeti ovdje.

Primjedbe o javnoj raspravi (PDF, 4 MB)


Vijest 12.03.2018.

Dragi Gajčani, ovo je VAŽNA VIJEST:
U GRADU NOVALJI JE NA JAVNOJ RASPRAVI PRIJEDLOG II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE I STRATEŠKA STUDIJA UTJECAJA OVOG PLANA NA OKOLIŠ koja traje od 5.ožujka do 3. travnja ove godine.
JAVNO IZLAGANJE o prijedlogu ovog Plana i Strateškoj studiji održati će se 21.OŽUJKA 2018.godine ( SRIJEDA) S POČETKOM U 11 SATI U GRADSKOJ VIJEĆNICI GRADA NOVALJE, Trg Franje Tuđmana 1. Prošlo ljeto potpisivali smo peticiju kojom smo tražili da se važeći PPUG Novalje ne mijenja, odnosno da na POJASU od 70 m uz more OSTANE OGRANIČENJE GRADNJE SAMO ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I UREĐENJE JAVNE POVRŠINE. Međutim, Grad Novalja je predlagač Izmjena Plana po kojima bi se na tom zemljištu mogao graditi wellnes centar, restoran, bar i sl. Također u Planu je ostala mogućnost korištenja vodenih skutera na plaži u Gajcu, čemu smo se u našoj peticiji protivili.
Pitamo se kako je moguće i koji je interes Grada Novalje da protivno volji vlasnika apartmana u Gajcu izvrši promjenu namjene k.č. broj 11452/1 k.o. Novalja Nova iz javne zelene površine za rekreaciju u zonu izgradnje objekata u korist jedne osobe, vlasnika tvrtke "KAŠTEL 2", čiji je direktor Danijel Ropuš iz Novalje, a vlasnik Austrijanac po imenu Franz. Nama je jasno da se na našu štetu enormno povećava vrijednost zemljište koje je taj investitor kupio, znajući da je u to vrijeme u zemljišnim knjigama bilo upisano kao "pašnjak" i da se na tom zemljištu ne smije ništa graditi i pitamo se : "ZAŠTO'''??? To zemljište nesmetano koristimo više od 30 godina, a održava ga tvrtka "Arburoža" Novalja, naravno iz komunalne naknade koju mi u Gradu Novalji plaćamo u najvećem iznosu. DRAGI GAJČANI, AKO MOŽETE DOĐITE NA JAVNO IZLAGANJE 21. OŽUJKA U NOVALJU I GLASNO IZRAZITE SVOJE PROTIVLJENJE!

Vijest 19.01.2018.

Nakon redovne Skupštine Udruge u ljeto 2017.godine Uprava Udruge je 06.11.2017.g. uputila Gradu Novalja Prijedlog plana komunalnih aktivnosti u naselju Gajac u 2018. godini. Tim Prijedlogom obuhvaćene su samo one aktivnosti koje traže urgentno rješenje, a nisu opterećene velikim financijskim ulaganjima, te dan osvrt na radove koji su bili predloženi a nisu realizirani u 2016. i 2017. godini.
Udruga je zaprimila odgovor Grada Novalje, Odsjeka za prostorno uređenje i komunalni sustav od 20.11.2017. godine u kojem se navode aktivnosti koje su već u međuvremenu poduzete i koje se namjeravaju još poduzeti.
Više o tome u rubrici AKTIVNOSTI UDRUGE

Vijest 18.12.2017.

Povodom objavljene INFORMACIJE Gradonačelnika Grada Novalje od 25.10.2017. o provedbi postupka određivanja sadržaja Strateške studije za II. Izmjene io dopune Prostornog plana uređenja Grada Novalje, Uprava Udruge je, kao zainteresirana javnost za izmjenu navedenog Plana koja se tiče Gajca (utvrđivanje uvjeta gradnje u priobalnom pojasu), dostavila 24. 11. 2017. svoje primjedbe nosiocu Izmjena i dopuna navedenog Plana. Nakon što smo Peticijom koju je potpisalo 602 Gajčana izrazili svoje PROTIVLJENJE izmjenama postojećeg Plana i omogućavanju izgradnje ugostiteljsko- rekreativnog centra na zemljištu uz more, OČEKIVALI smo da se neće protiv naše volje i dalje ustrajati na navedenoj II Izmjeni PPUGNovalje, ali nažalost iz spomenute Informacije Gradonačelnika proizlazi da proces ide dalje. Stoga moramo i dalje ustrajati u borbi za očuvanje našeg Gajca. Naš dopis od 20.studenog 2017. nosiocu izrade plana je u prilogu.


Dopis o studiji utjecaja na okoliš (PDF, 90 kB)
SVIM GAJČANIMA I ONIMA KOJI VOLE GAJAC ŽELIMO SRETAN BOŽIĆ I SVAKI BLAGOSLOV U SLIJEDEĆOJ GODINI ! UPRAVA UDRUGE


Vijest 29.9.2017.

U Gajcu se tijekom ljeta ove godine potpisivala peticija kojom su vlasnici izrazili svoje PROTIVLJENJE obavljanju gospodarske djelatnosti iznajmljivanja VODENIH SKUTERA na plaži i na molu u Gajcu, te zatražili u tom smislu izmjenu Odluke o godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom koju za svaku godinu donosi Gradonačelnik Novalje.
Tom peticijom Gajčani su izrazili i svoje PROTIVLJENJE da se (najavljenim) izmjenama Prostornog plana uređenja Grada Novalje PREDVIDI BILO KAKVA MOGUĆNOST IZGRADNJE OBJEKATA NA POJASU ZEMLJIŠTA UZ MORE i da se time PROMIJENI NAMJENA zemljišta, koje je prema važećem Planu određena kao: „ pojas 70 metara uz definiranje ograničenja gradnje za komunalnu infrastrukturu te uređenje javnih površina“.
Prikupljeno je ukupno 602 potpisa i Uprava Udruge je zatražila sastanak sa Gradonačelnikom, gosp. Antom Dabo, kako bi se prezentirao stav Udruge i vlasnika te članova njihovih užih obitelji glede namjeravane izgradnje Wellness centra sa restoranom na zemljištu uz more koje sada služi kao javno dobro svima u Gajcu.
Sastanak je održan 4. rujna u Novalji. Više o tome u rubrici AKTIVNOSTI UDRUGE.


Peticija (.pdf, 60 kB)

Vijest 29.09.2017.

U Kolanu je 11.rujna održan sastanak predstavnika Udruge sa Načelnikom Kolana na kojem se razgovaralo o zajedničkoj suradnji na temu očuvanja naselja u što izvornijem obliku i radi promicanja kvalitete života i odmora u Kolanjskom Gajcu. Sastanak je održan u dobrom ozračju i bio uistinu konstruktivan, što se može razabrati iz PROMEMORIJE koja je tom prilikom sačinjena, a koju možete vidjeti u prilogu.


Promemorija (.pdf, 60 kB)

Vijest 08.07.2017.

Ustavni sud Republike Hrvatske, nakon 5 godina od podnošenja, odbio je ustavnu tužbu Udruge podnijetu protiv presuda Općinskog suda u Pagu i Županijskog suda u Zadru, i time je ozakonjena otimačina zajedničkih zelenih površina u pojasu uz more u Gajcu, koju Gajčani nesmetano koriste prema namjeni tog zemljišta skoro 30 godina.
Više od toga u rubrici AKTIVNOSTI UDRUGE

Vijest 08.07.2017.

Redovna godišnja skupština članova Udruge vlasnika Gajac održati će se u subotu, 29.07.2017. godine, u 19 sati na trgu Kasete A – 11. Pozivaju se članovi Udruge da se odazovu radu sjednice radi zauzimanja važnih stavova o budućim aktivnostima.
Dnevni red na pozivu u prilogu.


Poziv na godišnju skupštinu (.pdf, 30 kB)

Vijest 08.07.2017.

I ove godine veselo ćemo proslavit Dan Gajca 22.srpnja. Prijave i natjecanja započet će 20. srpnja, a završit ćemo slavljem na glavnom trgu na kojem će nam svirati i pjevati klapa „Puntamika“. Dođite i sudjelujte!
Raspored natjecanja pogledajte pod DAN GAJCA

Vijest 08.07.2017.

Grad Novalja izdao je koncesijsko odobrenje, između ostalih, za iznajmljivanje vodenih skutera. Vlasnik tih sredstava locirao je svoju djelatnost na molu pokraj „Oaze“, zauzimajući površinu koju su izgradili vlasnici apartmana za svoje potrebe sunčanja i kupanja. Djeca u Gajcu nemaju drugog mjesta za skakanje u more. Ribiči su koristili mol za pecanje sve ove godine od nastanka Gajca.
Gajčani su ogorčeni ovim činom, jer se oduzima znatna površina za kupanje i čini buka, koje je preko dosta u Gajcu, a naročito zato što se može dogoditi nesreća i stradati ljudi. Zbog toga se u Gajcu potpisuje PETICIJA kojom se traži poništenje te koncesije i izmjena Odluke o godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom.
Također, ovom PETICIJOM Gajčani se bore za očuvanjem izvorne namjene zelenog pojasa uz more za zajedničko korištenje za sport i rekreaciju.
Pridružite se i potpišite peticiju!

Vijest 14.02.2017.

Dragi članovi Udruge!
Nakon što je na Skupštini Udruge 30. srpnja 2016. g. donesen novi Statut Udruge, Udruga je podnijela zahtjev za registraciju Udruge u Gradu Zagrebu, pri Gradskom uredu za opću upravu, koji je donio rješenje Klasa: UP/I-230-02/16-02/1306, Urbr. 251-07-11-17-2 od 13. veljače 2017, kojim se odobrava upis promjene sjedišta Udruge, osoba ovlaštenih za zastupanje, Statuta i upis likvidatora Udruge u Registrar udruga Republike Hrvatske. Time je ovjeren Statut Udruge usvojen na sjednici Skupštine 30. srpnja 2016. godine.
U prilogu objavljujemo navedeno rješenje i novi Statut Udruge. Želimo da nam svima bude na korist i da rad Udruge bude uspješan.


Rješenje o registraciji (.pdf, 250 kB)


Statut (.pdf, 1.4 MB)

Vijest 26.10.2016.

Uprava Udruge je koncem rujna 2016. godine sačinila i dostavila Graonačelniku Novalje Prijedlog plana komunalnih aktivnosti u naselju Gajac u 2017. godini za koje smatra da ih treba prioritetno obaviti radi dobrobiti ljudi u Gajcu. Tekst Prijedloga možete vidjeti u prilogu.


Prijedlog plana komunalnih aktivnosti u naselju Gajac u 2017 godini. (.pdf, 360 kB)

Vijest 26.10.2016.

Na Skupštini Udruge održanoj 30. srpnja 2016. donijet je novi Statut Udruge. Novi Statut je usklađen sa odredbama Zakona o Udrugama i njime je promijenjeno sjedište Udruge te promjena osoba ovlaštenih za zastupanje Udruge te izvršen izbor novih članova tijela Udruge. Statut je u zakonskom roku predan Uredu državne uprave u Lićko-senjskoj županiji, Ispostavi u Novalji, radi upisa promjena u Registar udruga Republike Hrvatske. Tekst Statuta možete vidjeti u rubrici AKTIVNOSTI
Vijest 04.07.2016.

Ove godine na Skupštini koja će se održati u subotu 30. srpnja u Gajcu moramo uskladiti naš Statut prema odredbama Zakona o udrugama. Dobili smo upute od nadležnih tijela da nam je bolje donijeti novi Statut, nego mijenjati postojeći, pa smo stoga sačinili ovaj Prijedlog Statuta koji vam stavljamo na uvid i na raspravu. Bitna je novost u tome da će sjedište Udruge biti u Zagrebu jer većina članova Udruge ima prebivalište u Zagrebu, tako da će Udruga biti registrirana kod Gradskog ureda u Zagrebu. U prilogu dostavljamo i poziv na skupštinu.


Prijedlog Statuta Udruge (.doc, 80 kB)


Poziv na skupštinu (.doc, 30 kB)

Vijest 04.07.2016.

I ove godine ćemo veselo proslaviti naš DAN GAJCA (22. srpnja). Raspored natjecanja i ostalih sadržaja možete vidjeti u rubrici "DAN GAJCA".

Vijest 09.11.2015.

Udruga je početkom uputila Gradu Novalji svoj Prijedlog plana aktivnosti u naselju Gajac u 2016. godini za koje smatra da ih je najnužnije obaviti do početka sezone 2016. godine. Ovaj Prijedlog sačinjen je prema prijedlozima i zaključcima ovogodišnje Skupštine Udruge i dostavljen je početkom listopada ove godine Gradonačelniku i Predsjedniku Gradskog vijeća Grada Novalje kako bi se mogla osigurati sredstva za to u Gradskom proračunu.


Tekst Prijedloga možete vidjeti ovdje:


Prijedlog plana aktivnosti (.pdf, 5 MB)

Vijest 06.07.2015.

Proslava Dana Gajca biti će kao i obično 22. srpnja 2015. prema rasporedu koji je objavljen u rubrici DAN GAJCA


Izborna skupština Udruge održat će u subotu, 25. srpnja s početkom u 19 sati. Poziv na skupštinu (.doc, 30kb)

Vijest 06.10.2014.

Zapisnik sa 19. Skupštine Udruge vlasnika GAJAC održane 26. srpnja 2014. (.pdf, 60kb)


Primjedbe na prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Novalje (.doc, 85kb)

Vijest 17.07.2014.

Godišnja skupština Udruge vlasnika Gajac održati će se U SUBOTU, 26.srpnja 2014. GODINE u 19 sati na trgu Kasete A-11.


Prilozi:


Poziv na godišnju skupštinu (.doc, 26kb)


Izvješće za skupštinu (.doc, 40kb)

Vijest 12.06.2014.

Udruga vlasnika Gajac je još 12.05.2011. godine podnijela prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom RH i Zakonom o prostornom uređenju i gradnji Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje i prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu zakonitosti Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Gajac. Primjedbe Udruge na Prijedloge donošenja navedenih Odluka objavljene su na našoj stranici uz vijest od 21.04. 2011. godine.


Te prijedloge Udruge Ustavni sud RH je zbog promjene nadležnosti ustupio Visokom upravnom sudu.


S radošću objavljujemo da je Visoki upravni sud usvojio zahtjeve Udruge i presudama Usoz-140/2012-10 i Usoz-141/2012-8 od 30. svibnja 2014. ukinuo obje te Odluke. Dakle oživljava Provedbeni urbanistički plan Turističko stambenog naselja Gajac prema kojem je Gajac građen i nama prodani naši apartmani, a za što se, u cilju očuvanja urbanističkog identiteta naselja i vrijednosti naše imovine, tolike godine bori Udruga.


Objavljujemo u prilogu obje presude Visokog upravnog suda:


Presuda - Urbanistički plan


Presuda - Prostorni plan

Vijest 11.03.2014.

Udruga je nakon održane skupštine Udruge u srpnju 2013. godine uspostavila dobru suradnju sa gradonačelnikom Grada Novalje, gosp. Antom Dabom, i općenito s vlastima u Novalji, i podnijela prijedlog akcija koje bi bilo potrebno poduzeti kako bi Gajac bio dobro uređeno naselje. Prijedlog je uručen Gradonačelniku, Gradskom vijeću Novalje i Mjesnom odboru Gajac.


Također odgovarajući prijedlog aktivnosti Udruga je podnijela i Općini Kolan, Načelniku Kolana i Gradskom vijeću, i očekuje da će već ove godine biti vidljiv rezultat novog ozračja i te suradnje. Navedene Prijedloge možete vidjeti na našoj stranici pod Aktivnosti udruge.


Na prijedlog Grada Novalje Udruga je predložila članove Uprave koji će kao predstavnici Udruge sudjelovati u radu Gradskog vijeća Grada Novalje, što će, vjerujemo, biti učinkovito za boljitak i Novalje i Gajca. Prijedlog možete vidjeti pod Aktivnosti udruge.
Vijest 06.06.2013.

Pozdrav članovima udruge


Dragi naši članovi!


Vjerujem da se ovih dana svi radujemo jer su lokalni izbori završili onako kako smo i priželjkivali. Imamo novog Gradonačelnika i znamo da je nastalo novo ozračje u Novalji, što će se sigurno odraziti na Gajac. Na našu web stranicu stavili smo govor novog Gradonačelnika koji pokazuje da se stvara novi mentalitet u Gradu, čemu osobito doprinose mladi i pošteni ljudi. Lijepo je vidjeti da su oba protukandidata bivšeg Gradonačelnika pozitivno opredjeljeni za suradnju i zajedništvo svih ljudi dobre volje. To nam daje nadu da ćemo uskoro vidjeti i uvažavanja interesa Gajca i Gajčana, (najprije u svladavanju negativnosti sa Zrča, buke i razaralačkih gostiju, čistoće i funkcioniranja infrastrukture, pokretanje policije da nas štiti itd.), a potom i onih bolnih problema o kojima bivši Gradonačelnik nije htio ni čuti, a kamoli surađivati. Zato nam je potrebno okrenuti se od onog što nas kao članove Udruge dijeli i u zajedništvu se pripremiti za novo i aktivnije djelovanje Udruge. Dogovorili smo na sastanku da ovogodišnja izborna skupština Udruge bude u subotu, 27. srpnja, u 19 sati na uobičajenom mjestu i dogovorili smo osnovno u pripremi za Dan Gajca. Doprinos svakog od nas je dragocjen!

Lijepi pozdrav svima i blagoslov!


Štefanija
Vijest 05.06.2013.

Pismo novog gradonačelnika Ante Daba


Drage moje građanke i građani naše lipe Novalje, od Luna do Metajne !


još uvik pod dojmom prekrasne lipanjske noći i nezaboravne proslave velike pobjede svih nas, naše Novalje, od onih najmlajih do najstarijih, želim Vam uputiti riječi zahvale. Mnogo je samozatajnih ljudi u tišini svog srca upućivalo molbe prema Nebu da nam Bog bude na pomoći u našoj namjeri da promijenimo ono ča nije dobro i ča nas muči već više vrimena. Fala Bogu uspili smo. Uspili smo jer smo verovali u Boga a onda jer smo verovali da ima još ljudi kih se ne more kupit i prestrašit. Verovali smo Vama, draga moja Novaljo. I zato još jedanput fala Vam od srca.

Ona sinoćnja slika s Trga Bazilike, ona razdraganost ljudi, neopisivo veselje, nebrojeni zagrljaji, stisak ruke, suze u očima i da ne nabrajam dalje, govore više od riječi. To zajedništvo nas obvezuje i mene kao novoizabranog gradonačelnika i mog dragog partnera, bez koga ovoga veselja ne bi bilo, Borisa Šuljića. Naše je zajedništvo iskreno i zasnovano na poštenim namjerama.

Ovo je pobjeda svih nas, cijele Novalje, od Luna do Metajne. Usudil bih se reći, ovdje nema poraženih ako se voli Novalju. Želim biti gradonačelnik svih novaljaca, i onih ki su glasovali za mog protukandidata i onih koji su dali povjerenje meni. Malo nas je i nemojmo se dijelit. Ne trošimo energiju na prepucavanja jer ča je bilo, bilo je. Okrenimo se svi zajedničkoj budućnosti i gradimo jednu drugačiju Novalju. Novalju kakovu svi priželjkujemo; tolerantnu, poštenu, solidarnu, ispunjenu međusobnim uvažavanjem i poštovanjem unatoč neslaganju u stavovima.

Obećajem da ćemo sve strateške odluke i pitanja prije donošenja raspraviti s Vama i vjerujete, nećemo Vas iznevjeriti. Još jednom zahvaljujem svim mojim biračima koji su mi dali povjerenje a posebna hvala Borisovim glasačima koji su prepoznali važnost ovog, rekao bih povijesnog trenutka, i izašli na izbore iako njihov kandidat nije bio u drugom krugu. I zato hvala ti Borise što si pokazao da si velik čovik, i svojim ponašanjem postavil nove, više kriterije u novaljskoj politici.

Na početku svog mandata pouzdajem se u Božju pomoć, i molim da mi Bog da mudro i razborito srce koje će znati razlikovati dobro od zla. Vjerujem u Vašu podršku i razumijevanje a ja ću se truditi biti Vaš dobar gradonačelnik.


Stojte mi dobro i veselo.


Vaš novi gradonačelnik:


Ante Dabo(Pismo novog gradonačelnika Ante Daba objavljeno na Facebook stranici Novalja Novaljciman)
Vijest 03.06.2013.

Lokalni izbori u Gradu Novalji i Općini Kolan


Evo, provedeni su lokalni izbori u Gradu Novalji i Općini Kolan. Novalja je dobila novog gradonačelnika u drugom krugu, sa 53,49% glasova izabran je za gradonačelnika gosp. Ante Dabo, kandidat grupe birača, a u Kolanu izabran je već u prvom krugu sa 53,36% glasova dosadašnji načelnik, gosp. Josip Zubović.


Udruga čestita izabranim kandidatima na ovom izboru i ovime izražava želju da izabrani čelnici imaju puno uspjeha u radu, da svoje vladanje prihvate kao služenje za opće dobro i za dobro svih svojih stanovnika, a osobito želi da prihvate na dobro i suradnju Udruge vlasnika Gajac koja je ustanovljena radi zaštite urbanističkog identiteta naselja i zaštite interesa vlasnika u Gajcu. Neka ih u tom radu prati Božji blagoslov!
Vijest 02.05.2013.

Nema obavijesti Policije u Novalji o akterima provala


Niti nakon gotovo četiri mjeseca nakon izvršenih preko 30 provala u apartmane u Gajcu policija nije pronašla ni javila vlasnicima, koji su oštećeni tim provalama, tko su akteri ovih nemilih događaja. Ne može se vjerovati da je problem bilo utvrditi tko je u mirnom zimskom periodu na otoku Pagu u naselju izvršio tolike provale! Postavlja se onda logično pitanje: Zašto policija u ovom slučaju nema rezultata?

Vijest 02.05.2013.

Gradnja hostela investitora Klanac


Na ulazu u naše turističko naselje investitor Stjepan Klanac (vlasnik lokala na Zrču) gradi hostel. Prema podacima kojima Udruga raspolaže radi se ogromnom objektu sa podzemnom garažom koji je prema Urbanističkom planu uređenja naselja Gajac protivan namjeni prostora jer je to područje namijenjeno isključivo za stambenu izgradnju. To se vidi iz fotografije grafičkog dijela plana koji je bio na javnom izlaganju. Očito je da se želi taj hostel namijeniti za posjetitelje Zrča čime će se dalje negativno utjecati na kvalitetu života u Gajcu.

Udruga je podnijela prijavu gradnje Upravi za inspekcijske poslove, Područnoj jedinici u Gospiću 12. 03. 2013.g. a Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja 19. 03. 2013. g. Traži se da se hitno poduzmu mjere, zaustavi gradnja i naredi uspostava terena u prijašnje stanje. Međutim, do danas nije dobiven odgovor glede utvrđenog činjeničnog stanja i da li je što poduzeto.Prilozi:

1. Prijava gradnje

2. Prikaz verificiranog zk uloška za čest. 11520/2 i 11520/4

3. Fotografije UPUN Gajac koji je bio na javnom izlaganju:Vijest 02.05.2013.

Otvorena pisma Udruge Gradonačelniku Novalje i Načelniku Kolana


Iz godine u godinu Udruga traži puteve suradnje sa lokalnim vlastima radi rješavanja pitanja koja tište Gajčane, osobito vezano uz postupke davanja koncesija, građenja na zelenim površinama, buke iz Zrča i drugih lokala u naselju, funkcioniranja infrastrukture itd, međutim i dalje lokalne jedinice ne poštuju interese Gajčana

Potaknuti gradnjom hostela na ulazu u Gajac Udruga je uputila otvorena pisma Gradonačelniku Novalje i Načelniku Kolana. Pri tome je upozorila Gradonačelnika Novalje, gosp. Ivana Dabu, na zaključak Gradskog poglavarstva Grada Novalje od 1. kolovoza 2006. godine da se neće planirati nikakva dodatna gradnja vezano uz Gajac, već samo legalizacija izgrađenih obiteljskih kuća izbjeglica , a Načelnika Kolana, gosp. Josipa Zubovića neizvršene zaključke sa sastanka od 20.08. 2011.

Uz pisma dostavila je i opsežni materijal o nastanku TSN Gajca koji je po narudžbi Udruge sačinio urbanistički planer TSN Gajca, gosp. Dinko.D. Milas, a iz kojeg je vidljiva prava istina o ovom lijepom turističkom naselju.

Niti gosp. Ivan Dabo niti gosp. Josip Zubović nisu našli potrebnim odgovoriti Udruzi do danas (29. travnja 2013.)Prilozi:

1. Pismo Gradonačelniku od 20. ožujka

2. Zaključak Gradskog poglavarstva Grada Novalje od 1. kolovoza 2006.

3. Pismo Načelniku Općine Kolan

Vijest 13.02.2013.

Vandalizam u Gajcu


Ovih dana nam iz Gajca stižu vijesti da su izvršene provale u apartmane u Zoni A i B Gajca, gotovo u svim slučajevima u apartmane u prizemlju. Više vlasnika prijavilo je policiji da im je provaljeno u apartman, ali policija do sada nije našla počinitelje. Provale su se događale kroz dulje razdoblje, a nitko od službenih vlasti nije obavijestio o tome pojedine vlasnike ni Udrugu. Radi se o neobičnom vandalizmu, naime, u pravilu iz apartmana nije ništa odneseno nego je načinjena šteta razbijanjem vrata i prozora. Nevjerojatno je da Policija u Novalji nije mogla zaštiti imovinu građana i počinitelje pronaći, tim više što je u ovim zimskim mjesecima Gajac prazan i lako je kontrolirati tko se po Gajcu kreće.

Vijest 18.09.2012.

Redovita godišnja skupština članova Udruge vlasnika apartmana Gajac održana je 28. srpnja 2012. Pogledajte zapisnik i izvješće:


Zapisnik sa skupštine (.doc, 55kb)


Izvješće o skupštini (.doc, 65kb)
Vijest 09.07.2012.

Udruga će ovih dana uputiti vlasnicima u Gajcu uplatnice za plaćanje članarine za 2012. godinu s popratnim pismom koje ovdje možete pročitati. Ujedno obavještava da će se redovita godišnja skupština članova Udruge vlasnika Gajac održati u subotu, 28. srpnja 2012. u 19 sati na Trgu Kasete A-11. Raspored događanja i natjecanja povodom Dana Gajca, 22. srpnja, kao i dnevni red Skupštine bit će izvješeni u oglasnom ormariću Udruge i prigodno na drugim mjestima. Dođite i sudjelujte!


Popratno pismo možete preuzeti ovdje: Pismo povodom slanja uplatnica 2012. (.doc, 50kb)Vijest 29.04.2012.

Otvorena je nova zemljišna knjiga za Zonu A GAJCA i to još i prije nego što je objavljen oglas o tome u „Narodnim novinama" Rok za podnošenje prigovora u Zemljišno-knjižnom ispravnom postupku tekao je do 9. ožujka 2012.
Istodobno stavljena je u primjenu  nova katastarska izmjera koju su Grad Novalja i Državna geodetska uprava proveli, ne pitajući vlasnike apartmana u Gajcu da li se sa time slažu, a izjavljene prigovore Udruge i pojedinih vlasnika podnijete u tijeku javnog izlaganja nove izmjere Povjerenstvo pri Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu Gospić, Odsjek- Ispostava u Novalji, nisu uzeli u razmatranje. Posebno se ističe da stručno mišljenje geodetske tvrtke o novoj izmjeri, koje je Udruga pribavila i koje je bilo sastavni dio očitovanja/ prigovora, nije ocijenjeno ni uzeto u obzir.
Udruga je uputila dopis Ministarstvu pravosuđa, izjavila žalbu zbog nedonošenja rješenja o prigovoru podnijetom u tijeku postupka izlaganja katastra, zatražila nadzor ovog postupka od Državne geodetske uprave, Središnjeg ureda u Zagrebu, te u roku podnijela prijavu / prigovor u ispravnom postupku.


Više o tome pod rubrikom Aktivnosti udrugeVijest 29.04.2012.

Trgovački sud u Zagrebu (Stalna služba u Karlovcu) proglasio se nenadležnim u odnosu na sve tuženike navedene u tužbi koju je Udruga podnijela tom Sudu, osim za „Gortan građevinarstvo" d.d. u stečaju, protiv kojeg se pred tim sudom postupak i dalje vodi. Gotovo godinu dana od podnošenja tužbe tužba još nije bila ni otišla na odgovor tuženicima! Trgovački sud  ustupio je tužbu protiv tuženika za koje se proglasio nenadležnim Općinskom sudu u Novalji koji ne postoji!


Više o tome pod rubrikom Aktivnosti udrugeVijest 29.04.2012.

Ustavni sud republike Hrvatske još nije donio odluku o prijedlogu Udruge za ocjenu ustavnosti  Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, podnijetom  još 2009. godine, te o ocjeni zakonitosti Odluke Grada Novalje o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novalje, te Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Gajac.
Vijest 29.04.2012.

Gradsko vijeće Grada Novalje odbilo je prihvatiti Urbanistički plan uređenja Zrča! Konačno jedna DOBRA VIJEST!
Vijest 29.04.2012.

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprava za gospodarenje vodama očitovalo se na traženje Udruge na način na koji Komunalije Novalja d.d. naplaćuju vodu od vlasnika apartmana u Gajcu.


Više o tome pod rubrikom Aktivnosti udrugeVijest 29.04.2012.

Udruga je više puta požurivala Građevinsku inspekciju zbog gradnje ugostiteljskog objekta Trgovčevića na zelenoj površini uz more kao i radi njegovih poduhvata na zauzimanju ulice i izgradnji objekata, te obavijestila u tome Građevnu inspekciju Ministarstva prostornog uređenja i građenja, no bez rezultata! Također prijavila je najnoviju gradnju objekta vel. 20 x 8 m koju su pojedini vlasnici zatekli u travnju kada su boravili u Gajcu! Pozivaju se vlasnici u susjedstvu da i sami poduzimaju akcije kod nadležnih tijela zbog ovog uništavanja Gajca!
Također, pozivaju se i sami vlasnici u Gajcu da se suzdržavaju od dograđivanja i nadograđivanja, a osobito od zauzimanja zajedničkih površina, čime se zadire u identitet Gajca i interese susjeda. Mir i dobro neka nam je važnije od nekoliko m2 koje možemo na taj način dobiti!Vijest 01.07.2011.
Udruga će ovih dana poslati uplatnice za plaćanje članarine za 2011. godinu uz popratno pismo. Srdačan pozdrav !

Dragi Gajcani i GajcankeVijest 10.05.2011.
Udruga i pojedini vlasnici apartmana u TSN Gajcu podnijeli su tužbu Trgovačkom sudu u Zagrebu kojom su zatražili da se utvrdi da je cijela Zona A TSN Gajca jedna građevna čestica na kojoj je izgrađen dio ovog cjelovitog turističkog naselja i da cijela ta čestica, koja je izvorno bila označena kat. česticom 1816/1 k.o. Novalja, služi za redovnu uporabu apartmana i poslovnih prostora sagrađenih u toj Zoni , te da se stoga parceliranje te građevne čestice radi osnivanja novih građevnih čestica protivi prisilnim pravnim propisima.Također zatraženo je da se utvrdi da je zemljište uz more, uz obalnu crtu, izgrađeni dio građevinskog područja Zone A ( radi se o čest. 1816/171 k.o.Novalja koje u Katastru više nema jer je rješenjem Državne geodetske uprave parcelacija ta čestica po pravu nadzora poništena, ali zbog neprovođenja tog rješenja u zemljišnim knjigama se i dalje vodi kao postojeća i u vlasništvu privatne firme D.S. car d.o.o.odnosno Kaštel 2 d.o.o. iz Novalje, (što se može vidjeti na Internetu). S tim u vezi Udruga smatra da Grad Novalja to zemljište netočno prikazuje u prostornim planovima kao neizgrađeno građevno zemljište i bez pravnog osnova dozvoljava izgradnju ugostiteljskih objekata i naprava na tom zemljištu. Zatraženo je dalje da se utvrdi suvlasništvo svih vlasnika apartmana i posl. prostora na toj čestici i da se obavi uspostava prijašnjeg stanja u katastru i zemljišnim knjigama.
Moramo navesti da je tužba podnesena samo glede Zone A TSN Gajca i da nisu uzete u obzir sve dostavljene punomoći vlasnika apartmana iz Zone A , nego svega punomoći 41 vlasnika. Naime, tehnički je bilo nemoguće obuhvatiti sve vlasnike koji su izdali urednu punomoć Odvjetničkoj kancelariji Šakić, dakle preko 100 vlasnika, jer je valjalo u 10 primjeraka , za svakog od 9 tuženika i Sud, uz tužbu priložiti svu dokumentaciju kojom se dokazuje stjecanje vlasništva nekretnine za svakog tužitelja te svu dokumentaciju kojom se dokazuje obrazloženje činjenica navedenih tužbi. Odabir između osoba koje su dostavile punomoć obavljen je bez nekog posebnog kriterija, važno je bilo da se radi po mogućnosti o prvom stjecalju apartmana od " Vladimira Gortana". O daljnjem tijeku postupka te o spremnosti da i za Zonu B krenemo istim putem bit ćete naknadno obaviješteni, a svakako da će rezultat postupka na to imati određeni utjecaj.

Cjeloviti tekst u prilogu.

Tekst tužbeVijest 21.04.2011.
Udruga je 12.04. podnijela prijedlog Ustavnom sudu Republike Hrvatske za pokretanje postupka za ocjenu zakonitosti Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana grada Novalje te Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Gajac, jer smatra da se donošenjem tih planova grubo povređuju prava i interesi njezinih članova i svih članova u TSN Gajac.

Prijedlog za ocjenu suglasnosti 1
Prijedlog za ocjenu suglasnosti 2Vijest 25.11.2010.
Ovih dana pojedini vlasnici apartmana u Zoni A TSN Gajca dobivaju od Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar, Ispostave u Novalji rješenja o promjeni podataka u katastarskom operatu. Tim rješenjima mijenja se stanje koje je u Katastar upisano i u službenoj je uporabi od 1999. odnosno 2000. godine. Način na koji se mijenja stanje , po mišljenju Uprave Udruge, ide za tim da se ne poštuje pravo "dosadašnje stanje" koje je navedeno u rješenjima izdanim 1999. i 2000. godine, koje smo dobili i koja su pravomoćna, i cilj im je da se izdvoje čestice zgrade sa vrtovima iz "velikih parcela" koju čini cijela površina pojedine Kazete Zone A TSN Gajca, i da se u rješenju navede samo zgrada u kojoj je apartman i da se tako oduzmu površine parkirališta i ostale površine potrebne za korištenje apartmana. Naime, iz ranijih rješenja je jasno bilo vidljivo da je izvorna čestica 1816/1 k.o. Novalja ona iz koje su nastale najprije čestice pojedinih Kazeta unutar Zone A, zatim na njima su upisane sve zgrade na toj čestici, da bi potom bila utvrđena i ukupna površina vrtova ( koji su nazvani dvorištem zgrade što to ustvari nisu jer su vrtovi pripadak pojedinom apartmanu u prizemlju) koja pripada pojedinoj od zgrada na toj čestici, ali je jasno bilo vidljivo da u toj parceli postoje i ostale površine koje joj pripadaju, a unutar kojih su i parkirališta.
Ta parkirališta određena su i izgrađena prema građevnoj dozvoli i financirana isključivo sredstvima kupaca apartmana i nisu sastavni dio prometnica, nego sastavni dio određene Kazete-Inzule.

Smatramo da bi trebali izjaviti žalbe protiv novodenesenih katastarskih rješenja, pa je Udruga pripremila predložak za žalbu koji možete koristiti. Ipak vjerujemo da kombinacije sa oduzimanjem naše imovine neće uspjeti.

Predložak za žalbuKolanjski Gajac
U Općini Kolan održana je javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Kolanjski Gajac u razdoblju od 29. 6. do 10. 7.2010. godine. Udruga vlasnika TSN Gajac koja zastupa interese i Zona B i C TSN Gajca nije bila obaviještena o održavanju javne rasprave, nego je o tome dobila informaciju slučajno tek 8. 7. 2010. Ipak na vrijeme su sačinjene i poslane primjedbe Udruge na taj Prijedlog.

Dopis Načelniku Općine Kolan upućen emailom 14.7.2010. ovdje
Primjedbe na Urbanistički plan uređenja naselja Kolanjski Gajac ovdjeDan Gajca
I ove godine ćemo proslaviti Dan Gajca sportskim natjecanjima i zabavnom večeri na kojoj će se dodijeliti odličja malim i velikim natjecateljima.

Program i raspored prijava pogledajte pod Dan Gajca.

Hvala, uz pozdrav iz Uprave Udruge


Otvoren stečaj nad trgovačkim društvom „Gortan građevinarstvo?d.d.
Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu koje je objavljeno u ?Narodnim novinama?broj 39/2010 od 1. 4. 2010. otvoren je stečajni postupak nad trgovačkim društvom „Gortan građevinarstvo?d.d. Zagreb, Martićeva 12, MBS: 080227215, OIB: 4473821706, i imenovan je stečajni upravitelj. Tim rješenjem pozvani su vjerovnici da u roku od 30 dana prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju.
Udruga je u roku podnijela prijavu tražbine stečajnom upravitelju, ističući da se vlasnici apartmana u TSN Gajac smatraju suvlasnicima građevinske parcele Zone A, odnosno B ili C Turističko stambenog naselja Gajac u kojem su kupovali apartmane, tražeći da se izvorne parcele k.č. 1816/1 k. o. Novalja i k.č. br. 2906/1 i 2906/2 k.o. Kolan trebaju izdvojiti iz stečajne mase i priznati vlasnicima apartmana i poslovnih prostora suvlasništvo srazmjerno njihovom udjelu.

Tekst Prijave

Odgovori na predstavku Udruge u vezi s obustavom postupka kod Općinskog državnog odvjetništva u Zadru
Udruga je uputila predstavku nadležnim institucijama vezano za obavijest koju je Udrugi dostavilo Općinsko državno odvjetništvo u Zadru u dopisu Broj: K-DO-270/07 od 30. prosinca 2009. godine, da je to Odvjetništvo nakon završene istrage odustalo od kaznenog progona protiv I. okrivljenog Ivana Lažete , II. okrivljenog Ivana Gale te III.okrivljene Zdenke Barinić Čemeljić zbog kaznenog djela iz čl. 292. st.2. u vezi sa st.1. al. 6. KZ (zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju) odnosno zbog pomaganja u izvršenju tog djela.

U pritužbi na rad Državnog odvjetništva Udruga je navela da je još 2002. godine podnijela kaznenu prijavu i da je pružila dokumentaciju iz koje je vidljivo da je Hrvatski fond za privatizaciju upozorio „Gortan građevinarstvo?d.d. da zemljište u TSN Gajcu nije imao u pretvorbi i da nije stekao to zemljište u vlasništvo, kao i da je zahtjev „Gortana? za obnovu postupka odbijen, a da je nakon tog upozorenja 4. rujna 2001. direktor „Gortana?zaključio 3 ugovora sa tvrtkom ?Ciklama?d.o.o. o prodaji dijelova građevne parcele Zone A, B i C TSN Gajca, čestica koje je prije toga nezakonitom i naknadno poništenom parcelacijom izdvojio iz izvornih parcela tih zona. Gruntovnica u Pagu nije izvršila prijenos tog zemljišta temeljem ovih ugovora, nego je ?Ciklama?d.d. tužila „Gortan građevinarstvo?da prizna da je sklapanjem Ugovora o kupoprodaji od 4.rujna 2001. stekla valjani pravni temelj za stjecanje vlasništva, što je ?Gortan građevinarstvo?d.d. izjavom od 4.rujna 2001. priznao da bi već 5. listopada 2001. bile donesene presude Općinskog suda u Pagu na temelju priznanja tuženog i odmah u roku 15 dana izvršen upis vlasništva u zemljišne knjige.

Dopisi HFP nalaze se na stranici u rubrici NASTANAK GAJCA ( Prilog: 12 ).

Udruga je tražila da se obrazloži zašto više od 7 godina nije kazneni postupak pokrenut odnosno zašto je postupak obustavljen. Predstojnik Ureda predsjednice Vlade uputio je opetovanu predstavku Udruge Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, uz dopis od 9. veljače 2010, na ruke g. Mladenu Bajiću. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zatražilo je izvještaj od Županijskog državnog odvjetništva u Zadru, a ovo od Općinskog državnog odvjetništva u Zadru. U izvještaju Županijskog državnog odvjetništva u Zadru od 14. travnja 2010. Broj: KR-DO-24/10 upućenom Državnom odvjetništvu RH navodi se da se ne može utvrditi povezanost III. Okrivljene sa direktorima trgovačkih društava, a u odnosu na I. i II. okrivljenog da nisu ostvarena obilježja navedenog kaznenog djela budući da je okr. Ivan Lažeta kao direktor tog poduzeća smatrao da su predmetne nekretnine bile sastavni dio pretvorbe, dok da kod okr. Ivana Gale da nije postojala svijest da kupuje od nevlasnika nekretnine. S obzirom da ovakav zaključak, po mišljenju Uprave Udruge, upravo suprotan navedenim dokazima ?dopisima HFP, Udruga će zatražiti prijem kod Državnog odvjetnika.

Odgovor Ministarstva uprave na predstavku Udruge zbog nepravilnosti počinjenih u postupku donošenja prostornih planova
Ministarstvo uprave dostavilo je Udrugi na znanje dopis od 28. travnja 2010. koji je uputilo Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, a kojim je zahtjev Udruge da poduzme upravne mjere u vršenju nadzora zbog nepravilnosti u postupku donošenja Prostornog plana uređenja Grada Novalje i Urbanističkog plana uređenja naselja Gajac ustupilo tom Ministarstvu. Od Ministarstva zaštite okoliša kojem je i Udruga isti zahtjev uputila nije dobiveno nikakvo očitovanje. Uprava Udruge odlučila je da se pokrene postupak ocjene zakonitosti tih planova kod Ustavnog suda RH.

Odluka o određivanju prinudnog upravitelja
Gradsko vijeće Grada Novalje donijelo je na sjednici 16. prosinca 2009. odluku da se određuje društvo ?Arburoža?d.o.o. iz Novalje u vlasništvu Grada Novalje za prinudnog upravitelja zajedničkih dijelova stambeno- poslovnih zgrada na području grada Novalje, onim suvlasnicima koji nisu osigurali upravljanje nekretninama sukladno članku 384. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Prema toč. II. ove Odluke tvrtka „Grbin?iz Novalje prestaje obavljati djelatnost prinudnog upravitelja danom stupanja na snagu ove Odluke .Odluka je objavljena u Županijskom glasniku Ličko-senjske županije broj 26/2009. od 22. prosinca 2009., dakle stupila je na snagu 30. prosinca 2009. godine. Nitko nije obavijestio vlasnike u TSN Gajcu o promjeni osobe prinudnog upravitelja ni što je sa sredstvima vlasnika na računu tvrtke ?Grbin? nego je tvrtka „Grbin?poslala u dva navrata uplatnice za uplatu pričuve, bez polaganja računa o dosadašnjem poslovanju sredstvima vlasnika u TSN Gajcu. Tvrtka ?Arburoža?d.o.o. je tvrtka u vlasništvu Grada Novalje sa temeljnim kapitalom od 25.000 kn, direktor je g. Neven Zubović, a predsjednik nadzornog odbora je, ni više ni manje, nego gosp. Ivan Dabo. Vlasnicima u Turističko stambenom naselju Gajac preostaje mogućnost da čim prije poduzmu mjere da se izvuku iz ovog „zaštitničkog zagrljaja?Grada Novalje.Primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja naselja Gajac
Kao što znamo, 21. srpnja 2009. godine bilo je održano javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja naselja Gajac, na kojem je sudjelovao veliki broj zainteresiranih vlasnika iz TSN Gajca. Čak 170 vlasnika uputili su pisane primjedbe u određenom roku. Ovaj broj upućenih primjedbi, te rezultat lanjske Skupštine članova Udruge, jasno pokazuje da su vlasnici u TSN Gajcu listom protiv da se dira u važeće detaljne planove prema kojima je TSN Gajac građen i na način kako Grad Novalja ?tretira?vlasnike u TSN Gajcu. ( Istu priču sprema i Općina Kolan koja je pristupila izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Kolanski Gajac.) Udruga je uputila u roku primjedbe te još i nadopune tih primjedbi, a sve to potkrijepila dokumentacijom kojom je dokazala svaku od iznesenih tvrdnji u primjedbama, počam od Samoupravnog sporazuma o izgradnji TSN Gajca do preslike građevne dozvole i uporabne dozvole za Zonu A TSN Gajca.

Na ove primjedbe očitovao se Grad Novalja i firma „ARHEO?d.o.o. iz Zagreba;

- jednim dopisom koji je upućen „svima sudionicima u javnoj raspravi? u kojem uopće nisu ni navedene pojedinačno primjedbe sudionika, niti je dano obrazloženje za svaku od tih primjedbi, nego je za sve primjedbe i sve sudionike jednako navedeno da se ?ne odnose na tematiku koju obrađuje Urbanistički plan uređenja naselja Gajac?
Smatramo da se ovaj dopis, s nadnevkom 31.ožujka 2010. ne može smatrati danim odgovorom na primjedbe kakav traži odredba čl. 96. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Nar.nov. br. 76/03 i 38/09).
Prema tome Gradsko vijeće Grada Novalja koje je 29. travnja 2010. donijelo navedeni plan, postupilo je suprotno zakonskim odredbama o postupku donošenja prostornih planova.
Udruga je upozorila Ministarstvo uprave, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Savjet za prostorno uređenje RH, Županiju Ličko-senjsku, Urbanističku inspekciju, Premijerku i Predsjednika Republike Hrvatske na način na koji Grad Novalja donosi planove za TSN Gajac. Unatoč tome Urbanistički plan uređenja naselja Gajac je donijet na sjednici 29. travnja 2010. i time je pokazan potpuni prezir prema vlasnicima u TSN Gajcu i njihovim legitimnim interesima.

Pozivaju se svi vlasnici da daju svoje prijedloge što nam je u ovakvoj situaciji činiti! Posebno se pozivaju sudionici u raspravi koji su uputili pismene primjedbe u roku, a da do dana 29. travnja nisu dobili odgovor, da nam to s dokazom o ponošenju primjedbi hitno jave!

Tekst Primjedbi možete pročitati ovdje
Tekst Nadopuna primjedbi možete pročitati ovdje


RAČUN ZA KOMUNALNE USLUGE
Dragi Gajčani, od „Komunalija d.o.o.?iz Novalje, Čiponjac - jug , primili smo račune za komunalne usluge 3/2010. br 147-..... od 31. 3. 2010., kojima nam se daje novi obračun plaćanja čistoće, naravno, u daleko većem iznosu nego što smo do sada plaćali odvoz smeća. Rok dospijeća plaćanja je 30. travnja 2010. prema onom što je napisano kao „obavijest potrošačima?Uz to slijedi prijetnja da za dva neplaćena računa za komunalne usluge, bez naknadne opomene,(ovaj račun neka smatramo opomenom) Komunalije obustavljaju daljnju isporuku vode. Kao korisnici usluga u TSN Gajcu imamo obavezu plaćanja troškova prema količini otpada koju smo proizveli pa je taj račun suprotan načelu iz čl. 17. Zakona o otpadu / N.n. broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09/.Stoga objavljujemo primjerak reklamacije kako biste mogli lakše sami podnijeti reklamaciju.

Tekst reklamacije preuzmite ovdje


Ugostiteljski objekt gospodina Trgovčevića uz more
Gospodin Trgovčević dobio je koncesiju za postavljanje ugostiteljskog objekta na prostoru uz rub šume borova u dijelu Novaljskog Gajca, dvadesetak metara od staze koja dijeli Kolanjski Gajac od Novaljskog Gajca. Ovih dana bager je počeo kopati kanale za infrastrukturu potrebnu za rad tog objekta.

Navedenu obavijest dao nam je sam gosp. Trgovčević ( u radnji „Jež?u Gajcu). Gradnja se obavlja na dijelu k.č.br. 1816/1 k.o. Novalja, koja je razdoblju od 2002.do 2004. godine nosila u katastru oznaku 1816/ 171, a ta je parcelacija po pravu nadzora 2004. godine poništena, tako da u katastru te čest. više nema. Ali Općinski sud u Pagu nije tu promjenu proveo u zemljišnim knjigama, pa je ova čestica tamo postojeća i kao vlasnik upisana firma D.S.Car d.o.o. iz Zagreba te zabilježeno postojanje našeg spora P165/2002 i prijedloga tvrtke „Kaštel 2?iz Novalje za upis vlasništva temeljem kupoprodajnog ugovora iz 2009. godine sa tvrtkom D.S.Car d.o.o.
Dakle, gradnja se obavlja na privatnom zemljištu na kojem Grad Novalja nema upisano nikakvo pravo, pa ne može davati koncesiju niti zemljište u zakup. Vlasnici apartmana u TSN Gajcu smatraju da su oni suvlasnici tog zemljišta na kojem je GP „Vladimir Gortan?imao upisano pravo korištenja radi izgradnje objekta - TSN Gajca. Drugi mogući zaključak je da Grad Novalja daje dozvolu za korištenje zemljišta jer je u dogovoru sa upisanim vlasnikom, odnosno firmama s kojima su Udruga i vlasnici u TSN Gajcu u sporu. Stoga je Udruga 16. travnja zatražila od Grada Novalje (dopis je upućen na ruke Tajnika, gosp. Ante Dabo) da dostavi na uvid:
- natječajnu dokumentaciju za dodjelu koncesije,
- dokaz da je Grad Novalja vlasnik parcele na kojoj je izdana koncesija donosno dano zemljište u zakup gosp. Trgovčeviću, te dokaz da je gosp. Trgovčević izabran kao najpovoljniji natjecatelj,
- rješenje nadležne službe za uređenje prostora koje daje pravo lokacije i građenja odnosno postavljanja ugostiteljskog objekta i infrastrukturnih priključaka,
- rok na koji je izdana koncesija i za koju cijenu.
Na taj dopis Tajnik Grada još ništa nije odgovorio do danas (30.04.)

O navedenoj gradnji i o raspolaganju sa zemljištem u TSN Gajcu od strane Grada Novalje, točnije Gradonačelnika, Udruga je obavijestila dopisom Ministarstvo uprave, Ministarstvo zaštite okoliša i graditeljstva, Savjet za prostorno uređenje RH, Županiju Ličko-senjsku, Urbanističku inspekciju i voditeljicu Odjela inspekcijskog nadzora navedenog Ministarstva te posebno još „Uskok? Delegaciju Europske Komisije u RH, Predsjednika Republike i Premijerku. Niti jedna od ovih Institucija nije se Udruzi do danas (30.04.) očitovala.
U dopisu je još posebno dan osvrt na način na koji su Grad Novalja, Ministarstvo zaštite okoliša i Urbanistički institut Hrvatske d.d. sudjelovali u izradi Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje i u donošenju tih Izmjena na sjednici 29. ožujka ove godine, te kako su odgovorili na 170 pisano upućenih primjedbi vlasnika apartmana u TSN Gajcu na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja naselja Gajac. Ovi odgovori upućuju na totalni prezir prema vlasnicima u TSN Gajcu i njihovim legitimnim interesima, na nevjerojatnu bahatost lokalne vlasti.
Tekst dopisa upućenog Ministarstvu uprave i ostalima možete vidjeti ovdje

10. travnja 2010.


Kanalizacija
Udruga je 10. kolovoza ove godine tražila intervenciju sanitarnog inspektora zbog smrada koji se osjeća u blizini crpne stanice, osobito u zoni A, te uz obalu i u moru kod ispusta oborinske kanalizacije, kao i zbog činjenice da je više osoba imalo dugotrajnu infekciju kože. Liječnik infektolog koji je vidio nekoliko takvih slučaja rekao je da se radi o stafilodermiji. Iz Uprave za sanitarnu inspekciju došao je inspektor Željko Crljenko i, unatoč tome što mu je više osoba na zapisnik izjavilo da navedeni problemi postoje, 17. kolovoza dao očitovanje Udrugi da crpna stanica funkcionira, da se ne osjeća neugodan miris, da ugostiteljski objekti uz plažu ne ispuštaju fekalne vode u more - ali nije naveo kako se prazne septičke jame koje ti objekti imaju, niti kada je tokom srpnja i kolovoza izvršeno pražnjenje - te da prema informacijama Doma zdravlja Novalja nije bilo evidentiranih zaraznih ni alergijskih bolesti uzrokovanih kupanjem u moru. Nakon toga je, zbog nesnosnog smrada, Udruga uputila pismo Javnom poduzeću Komunalije d. d., na ruke direktora. Zatim je održan sastanak s direktorom Komunalija, gospodinom Nenadom Peranićem, koji je predstavnike Udruge uvjeravao da na sustav oborinske kanalizacije nisu priključeni stambeni objekti izvan TSN Gajca te da ovim bespravno sagrađenim objektima nije dopušteno priključenje na vodu i kanalizaciju. Nakon toga je u prisustvu direktora Peranića i radnika Javnog poduzeća Komunalije otvoren šaht oborinske kanalizacije kod crpne stanice u zoni A i tom prilikom je utvrđeno da je taj sustav pun fekalija.

Dopise Komunalijama i Sanitarnoj inspekciji pročitajte pod Aktivnosti Udruge.


Javno izlaganje
Povodom Javnog izlaganja nove katastarske izmjere na području Grada Novalje za dio katastarske općine Novalja, a u kojoj se prikazuje područje TSN Gajca, Udruga je izvršila uvid u podatke nove izmjere koji se tiču TSN Gajca te, nakon što je pribavila stručno mišljenje geodetske tvrtke IG URED, koje je već objavljeno na ovoj stranici, dala je pisano OČITOVANJE na rezultate te izmjere. PREDLAŽE SE VLASNICIMA APARTMANA DA KORISTE PODATKE NAVEDENE U OČITOVANJU, kada i ukoliko budu pozivani da se na tu izmjeru očituju. Tekst OČITOVANJA možete vidjeti u rubrici AKTIVNOSTI UDRUGE

Udruga vlasnika apartmana i poslovnih prostora TSN Gajac


VAŽNA OBAVIJEST!
U Gradu Novalji spremaju nam "novu" katastarsku izmjeru koja je već na javnom izlaganju u Područnom uredu Katastra u Novalji, a koja je podloga za donošenje Urbanističkog plana uređenja za Gajac.

Javna rasprava o Prijedlogu Plana počinje 29. lipnja i trajat će do 29. srpnja ove godine, a JAVNO IZLAGANJE bit će 21.srpnja ( utorak ) u 13.30 sati u Gradskoj vijećnici u Novalji, Trg. F. Tuđmana 1.
Opširnije... Dopis...


PRIJEDLOG USTAVNOM SUDU RH
Udruga je podnijela prijedlog Ustavnom sudu Republike Hrvatske za ocjenu ustavnosti Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Nar. nov? broj 86/06, 125/06 i 16/07 ) u dijelu koji se odnosi na Turističko- stambeno naselje Gajac. Ovo stoga, što se u tom Zakonu Turističko-stambeno naselje Gajac tretira kao dva zasebna (seoska) naselja te se dio TSN Gajca na području k.o. Novalja (zona A) naziva naseljem Gajac, a dio na području k.o. Kolan naziva naseljem Kolanski Gajac (zone B i C), a ne navodi se istinito da se na području ove dvije katastarske općine nalaze dijelovi jedinstvenog Turističko- stambenog naselja Gajac, što je službeno ime ovog naselja koje je dobilo u prostorno planskoj dokumentaciji i uvjetima uređenja prostora prema kojima je građeno, te što je navedeno u građevnim i uporabnim dozvolama za ove tri zone TSN Gajac.
Opširnije...


Poziv Gajčanima
Budući da se moramo osloniti na vlastite snage, pozivamo sve Gajčane da svoje ideje, talente i znanje uobličene u prijedloge i sudjelovanje u gajačkim kulturnim, sportskim i drugim događanjima iznesu ovdje i na Skupštini. A, B i C zona su pune ljudi koji znaju i mogu raditi za opće dobro. Uključite se i krenimo zajedno stvarati vesela gajačka ljeta!


01. travanj 2009.
U Novalji je od 8. travnja do 22. travnja ove godine održana javna rasprava , a 16. travnja je održano javno izlaganje Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje. Navedeni plan je donesen 2007. godine a već godinu dana kasnije želi ga se mijenjati, u odnosu na TSN Gajac bez navođenja ikakvih razloga. Udruga je u roku uputila pisane primjedbe Gradu Novalji, Referadi za prostorno planiranje. Cjeloviti tekst primjedbi sa kratkim komentarom i fotografijama panoa izloženih na javnoj raspravi, možete vidjeti na ovoj stranici pod rubrikom „Aktivnosti?


26. srpanj 2009.

Skupština Udruge vlasnika apartmana i poslovnih prostora turističko-stambenog naselja Gajac održane 26. srpnja 2009.

Zapisnik možete preuzeti ovdje.